Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Miejskie 2 w Złotoryi

 

 

 

Nasze przedszkole powstało w 1985 r. Mieści się przy ul. Górniczej 21/23. W roku szkolnym 1990 placówka została przejęta przez Urząd Miasta, który jest organem prowadzącym dla przedszkola.
Od 1 września 2016r. w ramach reorganizacji miejskich placówek edukacyjnych do naszego przedszkola przyłączono 2 oddziały przedszkolne z ul. Letniej 7.

 

Wizja
Nasze przedszkole jest przedszkolem otwartym na potrzeby dzieci i rodziców; promującym działania twórcze i zdrowy tryb życia. Zapewnia opiekę i wyrównuje szanse edukacyjne, rozwija zdolności i zainteresowania dzieci w różnych dziedzinach.

 

Misja
Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na potrzeby.
Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole.
Oferta edukacyjna stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych.
Placówka zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
Przedszkole uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska, ma dobrą opinię.
Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływa na wysoki poziom pracy.

 

adres skrytki ePUAP: /PM2Zlotoryja/SkrytkaESPInformacje publiczne nieopublikowane w BIP podlegają udostępnieniu w trybie na wniosek. W tym celu należy złożyć pisemny wniosek w przedszkolu. Informacja zostanie udostępniona w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku.

 

Administratorem danych osobowych jest Przedszkole Miejskie nr 2 w Złotoryi reprezentowane przez Dyrektora. Z Administratorem Danych może Pan/i skontaktować się poprzez adres: ul. Górnicza 21/23 59-500 Złotoryja, tel. 76 8783 820, przedszkole2@zlotoryja.pl. Pełna treść klauzuli Informacyjnej wynikającej z art. 13 RODO znajduje się na stronie internetowej Przedszkola Miejskiego nr 2 w Złotoryi  pod adresem: http://przedszkole2.zlotoryja.pl/wp-content/uploads/2021/02/Klauzula-Informacyjna-PM-nr-2.pdf